Snimanje na DVD, kopiranje DVD, izrada DVD, DVD video, DVD audio, DVD film, Objašnjena, primeri, cene ...
Super 8, Normal 8, 16mm film, postupak obrade, primeri, detalji, cene ... VHS, S-VHS. VHS-C, Digital 8, Hi 8, 8 mm, MiniDV, MiniDVD, kopiranje, konverzija, obrada, primeri, detalji, cene ... Audio obrada, Konverzija formata MP3, Wav, WMA, GP3, AC3 ... LP ploče, singlovi, maxi singlovi, audio kasete, mini-mikro kasete, magnetofonske trake, presnimavanje, konverzija, detalji i objašnjenja, cene ... Skeniranje negativa i slajdova, skeniranje dokumenata i slika, prebacivanje na DVD, CD, izrada foto albuma, izrada digitalnih foto slajdova, obrada i retuširanje oštećenih fotografija ... Štampa po DVD-CD, DVD kutije, Cd kutije, DVD-CD diskovi, kesice ... Konverzija svih svetskih video standarda NTSC-PAL-SECAM L DOWNLOAD_STRANICA

PRESNIMAVANJE
SA STARIH LP
PLOČA


MAXI I SINGL
33' - 45'

ZA PRORAČUN CENE AUDIO PRESNIMAVANJA
KORISTITE NAŠ AUDIO
KALKULATOR

ZA PRORAČUN CENE AUDIO PRESNIMAVANJA
KORISTITE NAŠ AUDIO KALKULATOR

AUDIO OBRADA
- NA M-AUDIO -
- CREATIVE EXTIGY -
audio karticama


REDUKCIJA
ŠUMA I KLIKA
SA SVIH VRSTA
AUDIO ZAPISA
PRESNIMAVANJE
MAGNETOFONSKIH
TRAKA
professionalPRESNIMAVANJE
- AUDIO KASETA -
MIKRO-MINI-NORMAL

PRESNIMAVANJE
- DAT TRAKA -sa Profesionalnim
SONY DAT REKORDEROM
home / AUDIO
 • INFO
  PANEL
 • AUDIO
  OBRADA
 • AUDIO
  FORMATI
 • CENE
  RSD

SVE VRSTE AUDIO ZAPISA

SVE VRSTE AUDIO FORMATA I STANDARDA
SA SVIH VRSTA NOSAČA AUDIO ZAPISA MOŽETE
OBRADITI - PRESNIMITI - MONTIRATI - KONVERTOVATI - OTKLONITI ŠUM
KOD NAS U SONIC LINE doo

LP ploče
singl ploče
maxi singl
33-45
OKRETAJA

audio trake
mini disk
mikro kasete
mini kasete
magnetofonske trake
mini CD
DAT trake

Audio formati
DVD audio

SVOJE OMILJENE I VAŽNE AUDIO ZAPISE
MOŽETE PREBACITI NA AUDIO CD
ILI NA NEKI DRUGI POGODAN FORMAT ZA SLUŠANJE


AUDIO OBRADU U SONIC LINE RADIMO NA PROFESIONALNOM NIVOU
koristimo kartice M-AUDIO FW 410 i CREATIVE EXTIGY

čiji je odnos signal/šum 100db

LP, SINGL, MAXI-singl
- skidanje: click, crackle, šum
- podizanje ili spuštanje nivoa svih tonova, pojačanje basa, ...
- audio efekti, prelazi, isecanje
- izrada audio CD kompilacija, DVD audio

AUDIO KASETA, MINI KASETA, MIKRO KASETA
- regulacija nivoa šuma
- regulacija nivoa svih tonova, basa, govora
- audio efekti, prelazi, isecanje, mix ...
- presnimavanje sporo snimanih traka X2 i X3
- izrada audio CD, snimanje sa kaseta na kasetu, DVD
DAT TRAKA - DIGITAL AUDIO TAPE
- presnimavanje sample rate: 44100 Hz, 48000 Hz, 96000Hz,
- presnimavnje bit rate: 8 - 16 - 24 - 32 - 64
- regulacija šuma, odvajanje trekova ...
- izrada audio CD, izrada MP3 ....
MAGNETOFONSKA TRAKA
- skeniranje i transfer svih kanala
- regulacija nivoa svih tonova, basa, govora
- audio efekti, prelazi, isecanje, fade in-out
- izrada audio CD, izrada DVD audia sa magnetofonske trake
MINI DISK
- presnimavanje sa MINIdiska
- presnimavanje na MINIdisk
DVD VIDEO, DVD AUDIO, DVD KONCERTI, VIDEO ZAPISI
- izdvajanje audio zapisa sa svih vrsta DVD-a
- izdvajanje audio zapisa sa VCD-a, DivX-a, XviD-a ... i slično
- konverzija AC3-WAV-MP3-.....
- konverzija 48.000 kHz-44.100 kHz i obrnuto
- dodatna audio kompresija, promena bitrate...


AUDIO CD-DVD-MINI CD-BUSINESS CD

KONVERTUJEMO SVE VRSTE AUDIO FORMATA
BEZ GUBITKA KVALITETA
SNIMAMO NA NAJKVALITETNIJE CD I DVD MEDIJE

VRSTA
MEDIJE
VRSTA USLUGE jed.
mere
CENA
RSD
NAPOMENA
LP PLOČA
DivX, videoCD
WMvideo, AVI

AUDIO
KASETA
TRANSFER NA
AUDIO CD ILI WAV
KOMPLETNOG SADRŽAJA
SA OBRADOM ZVUKA

min. 15,00
KOMPILACIJA
je
audio CD
napravljen izborom pesama sa više od jedne medije
i sa redosledom pesama po želji
TRANSFER NA
AUDIO CD ILI WAV
KAO KOMPILACIJA
SA OBRADOM ZVUKA
20,00

SINGL PLOČA
DVD AUDIO
VHS AUDIO
DIGITALNI DIKTAFON

MAXI SINGL
STRANI JEZICI

TRANSFER NA
AUDIO CD ILI WAV
KOMPLETNOG
SADRŽAJA
SA OBRADOM ZVUKA
min. 20,00
TRANSFER NA
AUDIO CD
KAO KOMPILACIJA
SA OBRADOM ZVUKA
25,00

MINI DISK
MINI KASETA
MICRO KASEETA

TRANSFER NA
AUDIO CD ILI WAV
KOMPLETNOG
SADRŽAJA
SA OBRADOM ZVUKA
min. 25,00
TRANSFER NA
AUDIO CD
KAO KOMPILACIJA
SA OBRADOM ZVUKA
30,00

MAGNETOFONSKA TRAKA
KOMERCIJALNATRANSFER NA
AUDIO CD ILI WAV
KOMPLETNOG
SADRŽAJA
SA OBRADOM ZVUKA
SA TRAKA
MEGNETOFONA
brzina: 4.76
brzina: 9.52
brzina: 19,05

min. 30,00

DAT KASETATRANSFER NA
AUDIO CD ILI WAV
KOMPLETNOG
SADRŽAJA
SA OBRADOM ZVUKA
SA DAT KASETE

min. 60,00

MAGNETOFONSKA TRAKA
STUDIJSKA

studio_tape

TRANSFER NA
AUDIO CD ILI WAV
KOMPLETNOG
SADRŽAJA
SA OBRADOM ZVUKA
SA PROFESIONALNIH
STUDIJSKIH
MEGNETOFONSKIH
TRAKA
brzina: 19,05
brzina: 38,10
min. 300,00

audio kaseta
min. od
15,00
za neku posebnu uslugu presnimavanja na kasetu
NAZVATI

min.

od
5,00

za konverziju u neki poseban format
NAZVATI

copy
CD 60,00 popust na količinu
za veću količinu CD
miniDISK
min. od 15,00

snimanje na minidisk sa:
- audio CD -
- audio kasete -
- LP, SINGL ploče -


miniDISK
min. od 15,00

snimanje na minidisk sa:
PC-a uz prethodnu konverziju u WAV audio format
ZA POSEBNE FORMATE DOGOVOR

napomena 1: u cenu rada nije uračunat prazan medij
napomena 2: u cenu rada je uračunat PDV od 20%

napomena 3: minimalna cena rada je 250,00 RSD

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE
+381 21 422 144
+381 64 613 7133

office@sonicline.rs