Snimanje na DVD, kopiranje DVD, izrada DVD, DVD video, DVD audio, DVD film, Objašnjena, primeri, cene ...
Super 8, Normal 8, 16mm film, postupak obrade, primeri, detalji, cene ... VHS, S-VHS. VHS-C, Digital 8, Hi 8, 8 mm, MiniDV, MiniDVD, kopiranje, konverzija, obrada, primeri, detalji, cene ... Audio obrada, Konverzija formata MP3, Wav, WMA, GP3, AC3 ... LP ploče, singlovi, maxi singlovi, audio kasete, mini-mikro kasete, magnetofonske trake, presnimavanje, konverzija, detalji i objašnjenja, cene ... Skeniranje negativa i slajdova, skeniranje dokumenata i slika, prebacivanje na DVD, CD, izrada foto albuma, izrada digitalnih foto slajdova, obrada i retuširanje oštećenih fotografija ... Štampa po DVD-CD, DVD kutije, Cd kutije, DVD-CD diskovi, kesice ... Konverzija svih svetskih video standarda NTSC-PAL-SECAM L DOWNLOAD_STRANICA

ZA KONVERZIJU KORISTIMO profesionalni
video konverter
HI-TEK
CMD-2000
KONVERZIJA BEZ GUBITKA FREJMOVADIREKTNA I SOFTVERSKA KONVERZIJAKONVERZIJA SA SVIH VRSTA SNIMLJENIH MEDIJADIREKTNO SNIMANJE
NTSC - NTSChome / KONVERZIJA
 • INFO
  PANEL
 • VRSTE
  KONVERZIJA
 • CENE
  RSD

KONVERZIJA
NTSC-PAL

NTSC SISTEM PRIKAZUJE 29.97
SLIČICA(frejmova)
U SEKUNDI

PAL SISTEM
PRIKAZUJE 25.00
SLIČICA(frejmova)
U SEKUNDI

 


DIREKTNI NAČIN KONVERZIJE

- PRI KORIŠTENJU KONVERTERA, STVARA SE GUBITAK OD SKORO PET SLIČICA (FREJMOVA) U SEKUNDI.
( KONVERZIJA 29.97 U 25.00 FREJMOVA).
- TO SE MANIFESTUJE TAKO ŠTO SE JAVLJA TRZANJE SLIKE PRILIKOM PRIKAZIVANJA VIDEO SNIMKA, GDE KAMERA PRATI DOGAĐAJ SA POKRETOM LEVO NA DESNO ILI DESNO NA LEVO.
- OVAJ NAČIN KONVERZIJE SE RADI U REALNOM VREMENU I KORISTI SE ZA KONVERZIJU VIDEO
MATERIJALA GDE SE PRILIKOM SNIMANJA KAMERA NIJE PUNO KORISTILA ZA PRAĆENJE OBJEKTA SNIMANJA.
- VIDEO I AUDIO SIGNAL SU SINHRONIZOVANI
- ZA DODATNA OBJAŠNJENJA MOŽETE NAS NAZVATI ILI POGLEDATI NAŠ CENOVNIK.SOFTVERSKI NAČIN KONVERZIJE

- AUDIO-VIDEO MATERIJAL SE PRVO PREBACI NA PC(RAČUNAR), POMOĆU JEDNE OD PROFESIONALNIH VIDEO KARTICA MATROX ILI CANOPUS.
- POTOM SE POMOĆU SPECIJALNOG SOFTVERA, MATERIJAL KONVERTUJE SA NTSC U PAL STANDARD.
- ZA ELIMINACIJU GUBIKA FREJMOVA SOFVERSKI SE UBACUJU MEĐUFREJMOVI(međusličice), KAKO NE BI DOLAZILO DO TRZANJA SLIKE U VIDEO SNIMKU.
- OVAJ NAČIN KONVERZIJE SE NE ODVIJA U REALNOM VREMENU,POTREBNO JE VIDEO RENDEROVANJE.
- KONVERZIJA SE VRŠI U VREMENU 1:3-5, U ZAVISNOSTI OD STEPENA KOMPRESIJE VIDEO SIGNALA.
- OVAJ NAČIN KONVERZIJE SE KORISTI ZA KONVERZIJU VIDEO MATERIJALA, GDE JE KAMERA PRILIKOM SNIMANJA PUNO
'' ŠETALA'' ILI PRATILA OBJEKAT SNIMANJA.

- VIDEO I AUDIO SIGNAL SU SINHRONIZOVANI.
- ZA DODATNA OBJAŠNJENJA MOŽETE NAS NAZVATI ILI POGLEDATI NAŠ CENOVNIK.


KONVERZIJA PAL-NTSC


DIREKTNI NAČIN KONVERZIJE

- KONVERTUJE SE PAL VIDEO MATERIJAL U NTSC VIDEO MATRIJAL, KOJI ĆE SE PRIKAZIVATI NA PLEJERIMA U ZEMLJAMA KOJE KORISTE NTSC VIDEO STANDARD,
29.97 fps i 60Hz.
- OVA VRSTA KONVERZIJE SE VRŠI DIREKTNO POMOĆU KONVERTERA, BEZ NAKNADNE SOFTVERSKE OBRADE NA RAČUNARU I BEZ TRZANJA VIDEO SNIMKA.
- VIDEO I AUDIO SIGNAL SU SINHRONIZOVANI.
- ZA DODATNA OBJAŠNJENJA MOŽETE NAS NAZVATI ILI POGLEDATI NAŠ CENOVNIK.


SNIMANJE
BEZ KONVERZIJE
NTSC-NTSC

DIREKTNO PRESNIMAVANJE NTSC-NTSC

- DIREKTNO SE PRESNIMAVA NTSC VIDEO MATERIJAL U NTSC VIDEO MATERIJAL BEZ GUBITKA FREJMOVA.
- PRESNIMAVANJE SE RADI U REALNOM VREMENU.
- VIDEO I AUDIO SIGNAL SU SINHRONIZOVANI I OVAKAV VIDEO MATERIJAL SE MOŽE PRIKAZIVATI NA PLEJERIMA U ZEMLJAMA KOJE KORISTE NTSC VIDEO STANDARD.
- ZA DODATNA OBJAŠNJENJA MOŽETE NAS NAZVATI ILI POGLEDATI NAŠ CENOVNIK.


KONVERZIJA
SECAM L - PAL
SECAM L - NTSC
PAL - SECAM
L
NTSC - SECAM
L
SECAM L - SECAM
L


PRESNIMAVANJE SECAM L STANDARDA

- SECAM L JE VIDEO STANDARD KOJI IMA 25.00 SLIČICA U SEKUNDI ALI IMA DRUGAČIJU STRUKTURU AUDIO I VIDEO SIGNALA ZA RAZLIKU OD PAL VIDEO STANDARDA.
- OVAJ VIDEO STANDARD SE VRLO RETKO KORISTI, ALI SE IPAK MOŽE KONVERTOVATI U PAL ILI NTSC VIDEO STANDARD, I TO BEZ GUBITKA KVALITETA.
- KONVERZIJA SE RADI DIREKTNO ILI SOFTVERSKI.
- POSTUPAK KONVERZIJE JE ISTI KAO ZA KONVERZIJU PAL-NTSC ILI NTSC-PAL VIDEO STANDARD.
- VIDEO I AUDIO SIGNAL SU SINHRONIZOVANI.
- ZA DODATNA OBJAŠNJENJA MOŽETE NAS NAZVATI ILI POGLEDATI NAŠ CENOVNIK.


VRSTA
USLUGE
MASTER
MEDIJA
jed.
mere
CENA RSD NAPOMENA
KONVERZIJA I
PRESNIMAVANJE

NTSC - PAL
PAL - NTSC

KONVERTER
DIREKTNO
VHS
MiniDV
MiniDVD
8mm
HI8 - D8
SVHS
VHS-C
1h

700,00

DIREKTNO SNIMANJE
NA DVD
disk
- DIREKTNA KONVERZIJA -
- KONVERZIJA KONVERTEROM -
ZA KONVERZIJU NA NEKU DRUGU VRSTU MEDIJE NAZVATI

KONVERZIJA
SA OBRADOM
NTSC - PAL
PAL - NTSC

SOFTVERSKA
OBRADA

VHS
SVHS
VHS-C
MiniDV
MiniDVD
8mm
HI8 - D8

1000,00

IZRADA DVD VIDEA
- JEDNOSTAVNA VIDEO MONTAŽA -
- IZRADA DVD MENIJA -
- IZRADA DVD CHAPTERA -
- MUZIČKA PODLOGA
-

PRESNIMAVANJE
BEZ KONVERZIJE

NTSC - NTSC
DIREKTNO
NA DVD DISK
VHS
MiniDV
MiniDVD
8mm
HI8 - D8
SVHS
VHS-C
1h 500,00

DIREKTNO SNIMANJE
NA DVD
disk
- DIREKTNO PRESNIMAVANNJE -
KOPIRANJE CELOKUPNOG VIDEO SADRŽAJA NA DVD DISK
BEZ IKAKVE VIDEO MONTAŽE

NTSC - NTSC
kodiranje u
AVI FORMAT
VHS
MiniDV
MiniDVD
8mm
HI8 - D8
SVHS
VHS-C
1h 700,00 KODIRANJE
U NEKI OD .AVI FORMATA
- DivX - XviD - Mocrosoft DV -
- ILI NEKI
.AVI FORMAT PO ŽELJI -
PAL - NTSC
NTSC - PAL

kodiranje u
AVI FORMAT
VHS
MiniDV
MiniDVD
8mm
HI8 - D8
SVHS
VHS-C
1h 1000,00 PRVO SE RADI KONVERZIJA
POTOM KODIRANJE

U NEKI OD .AVI FORMATA
- DivX-XviD-Mocrosoft DV -
- ILI NEKI
.AVI FORMAT PO ŽELJI -

KONVERZIJA I
PRESNIMAVANJE

SECAM L - PAL
KONVERTER
DIREKTNO

VHS
SVHS
VHS-C
1h 1000,00 DIREKTNO SNIMANJE
NA DVD
disk
- DIREKTNA KONVERZIJA -
- KONVERZIJA KONVERTEROM -

ZA KONVERZIJU NA NEKU DRUGU VRSTU MEDIJE NAZVATI

KONVERZIJA I
PRESNIMAVANJE

SECAM L - NTSC
KONVERTER
DIREKTNO

VHS
SVHS
VHS-C
1h 1400,00 DIREKTNO SNIMANJE
NA DVD
disk
- DIREKTNA KONVERZIJA -
- KONVERZIJA KONVERTEROM -

ZA KONVERZIJU NA NEKU DRUGU VRSTU MEDIJE NAZVATI
KONVERZIJA I
PRESNIMAVANJE

PAL - SECAM
L
KONVERTER
DIREKTNO
VHS
MiniDV
MiniDVD
8mm
HI8 - D8
SVHS
VHS-C
1h 1000,00

SECAM L
SNIMANJE SAMO NA VHS

- DIREKTNA KONVERZIJA -
- KONVERZIJA KONVERTEROM -

KONVERZIJA I
PRESNIMAVANJE
NTSC - SECAM L
KONVERTER
DIREKTNO
VHS
MiniDV
MiniDVD
8mm
HI8 - D8
SVHS
VHS-C
1h 1400,00

SECAM L
SNIMANJE SAMO NA VHS

- DIREKTNA KONVERZIJA -
- KONVERZIJA KONVERTEROM -

SECAM L - PAL
kodiranje u
AVI FORMAT
VHS
SVHS
VHS-C
1h 1400,00 PRVO SE RADI KONVERZIJA
POTOM KODIRANJE

U NEKI OD .AVI FORMATA
- DivX-XviD-Mocrosoft DV -
- ILI NEKI
.AVI FORMAT PO ŽELJI -
SECAM L - NTSC
kodiranje u
AVI FORMAT
VHS
SVHS
VHS-C
1h 1800,00 PRVO SE RADI KONVERZIJA
POTOM KODIRANJE

U NEKI OD .AVI FORMATA
- DivX-XviD-Mocrosoft DV -
- ILI NEKI
.AVI FORMAT PO ŽELJI -

napomena 1: u cenu rada nije uračunat prazan medij
napomena 2: u cenu rada je uračunat PDV od 20%
napomena 3: popust 20% na video materijal do 30 minuta

!!! VAŽNA NAPOMENA !!!
za HITNA snimanja unutar 24 h cena je 60% veća


 

 
Kako konvertujemo video sistem:
 • Nema kašnjenja i desinhronizacije audio i video signala
 • Mogućnost direktnog podešavanja jačine i oštrine boje
 • Puna digitalna konverzija
 • Konverzija rezolucije (525 <-> 625 linija) i 50<->60 učestalost signala
 • Ugradjen T.B.C. korekcija vremenske baze
 • Konverzija u realnom vremenu
 • Konverzija sa svih vrsta medija

Konvertujemo video signale između:

 • PAL <-> NTSC
 • PAL <-> SECAM
 • NTSC <-> PAL
 • NTSC <-> SECAM
 • SECAM <-> PAL
 • SECAM <-> NTSC
 • PAL M <-> NTSC
 • PAL N <-> NTSC
 • Nisu prikazane sve varijacije, ovaj sistem može da konvertuje
  svaki svetski video sistem.
Izlazni video signal se bira između:
 • NTSC 3.58 ili 4.43 ( USA, Canada, Mexico i Japan )
 • PAL ( Za PAL B/G, D/K, I - Secam D/K, B/G, K1 države )
 • Pal M ili Pal N ( Za Argentinu, Brazil ili ostale delove Južne Amerike )
 • SECAM ( Za francuski Secam L )


ZA SVE DODATNE INFORMACIJE
+381 21 422 144
+381 64 613 7133

office@sonicline.rs