HOME
 
VRSTA MEDIJE
IZABERITE NOSAČ VIDEO ZAPISA KOJI ŽELITE PRESNIMITI
NAČIN
PRESNIMAVANJA
DIREKT
DIREKTNO KOPIRANJE NA DVD

VIDEO OBRADA

TRANSFER NA PC OBRADA
MAKROVIZIJA
(ZAŠTITA OD PRESNIMAVANJA)
ČEKIRAJTE AKO VAŠ VHS ILI DVD IMA MAKROVIZIJU
OKVIRNA MINUTAŽA
minuta
UNESITE OKVIRNU MINUTAŽU VAŠEG VIDEO ZAPISA
PRORAČUN

SUMA RSD
cena usluge, bez medije

dinara
RESET