home / VIDEO GALERIJA

- DOBRO DOŠLI -
NA STRANICU 'VIDEO GALERIJA'
OVDE MOŽETE POGLEDATI NEKOLIKO PRIMERA VIDEO MATERIJALA
KOJE SMO OBRADILI U SONIC LINE doo
MOŽETE UPOREDITI KVALITET VIDEA-FILMA PRE, I NAKON OBRADE
VIDEO MATERIJALI SU DIGITALIZOVANI - TRANSFEROVANI SA STARIH

NORMAL 8 filmova - SUPER 8 filmova - VHS kaseta

Film Super 8 pre video obrade
Film Super 8 - digitalizovan
urađen je prikladan uvod
Vlasnik ovog Super 8 filma je gospodin Bugarski sa Veternika
Film Super 8 pre video obrade
Film Super 8 - digitalizovan sa video prelazima i efektima
Vlasnica oveVHS trake je gospođa Rašković iz Novog Sada

VHS traka stara 12 godina
snimana pri slabom svetlu
gde preovladava crvena boja

Boje i oštrina snimka su korigovani na Matrox RTX 100
profesionalnoj opremi

Originalni snimak iz 1975 godine. Preovladava crvena boja uz slab kontrast, što je rezultat starosti Super 8 filma

Boje, kontrast i svetlo su korigovani sa profesionalnom video opemom
Canopus DVStorm 2 Pro

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE
+381 21 422 144
+381 64 613 7133

office@sonicline.rs